Praktik under STU baner vej til job

Praktik under Marks STU og et tæt samarbejde med jobcenteret dannede trædestenene for et fast job kun seks måneder efter at Mark afsluttede sin uddannelse.

Mark afsluttede sin treårige STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) på CSV Randers i juni 2021. Gennem de tre år, har Mark været på forskellige praktiske linjefag og gennemført flere eksterne praktikker i virksomheder, som blev arrangeret i samarbejde med skolens praktikkoordinatorer med løbende input fra de øvrige undervisere og jobcenteret.

Marks første praktik var i Daglig Brugsen, hvor han startede i butikken og efterfølgende kom ind i Delikatessen. Sideløbende deltog han i linjefaget ”Kost og sundhed”. En kombination Mark var yderst tilfreds med.

Jeg tror allerede, at jeg på det tidspunkt havde en idé om, at det var køkken/kantine vejen jeg ønskede at gå i retningen af. I Delikatessen fik jeg mulighed for at lave og pakke mad, som skulle sælges i butikken eller leveres ’ud af huset’. Det var spændende og ind imellem travlt. Til sidst blev det lidt stressende. Sammen med praktikkoordinator fra CSV blev vi enige om, at jeg skulle tilbage på skolen og senere afprøves i en anden praktik.” siger Mark.

Mark deltog derefter i gruppepraktik og efterfølgende i solopraktik ved et pakkeri (lagerarbejde).

På pakkeriet arbejder der mange mennesker, men der var altid mulighed for at stå i mindre grupper og klare opgaver sammen. Arbejdet var hyggeligt, og der var en god stemning på pakkeriet. Jeg blev lidt trænet i at snakke med andre – også nogen jeg ikke på forhånd kendte.”

Corona satte for en periode en stopper for muligheden at være i praktik. Da der atter blev lukket op var Mark meget klar i mælet – hans ønske var at nå at komme i praktik i køkken/kantine inden han skulle afslutte sin STU. Det blev i køkkenet på et plejehjem cirka 1 times kørsel fra Marks bopæl.

”Det var en overvindelse at skulle på en lang tur med bus og et skift undervejs, men jeg har ikke fortrudt et eneste øjeblik, at jeg vovede mig ud i det. Sammen med praktikkoordinator fra CSV trænede jeg turen og blev helt tryg ved den. Selv et par gange, hvor jeg er faldt i søvn i bussen og kommet til at køre for langt – så er det alligevel gået – sammen med praktikkoordinatoren har jeg jo gennemgået, hvad jeg skal gøre, hvis der sker ændringer i forhold til min mødetid.”

Marks praktik på plejehjemmet fortsatte efter endt STU og kun seks måneder senere kan han se frem til en fastansættelse samme sted.

Det er en rigtig god arbejdsplads. Stemningen er hyggelig og sjov – der er et godt fællesskab med snak og grin.” siger Mark.

Udvikling både personligt og socialt

Mark fortæller, at hans daglige gang på CSV Randers og praktikkerne har været medvirkende til at han føler sig mere moden og voksen nu, end da han startede på skolen for 3 ½ år siden. Han beskriver sin modenhed ved, at han nu blandt andet interesserer sig for, hvad der sker i samfundet, han har mod på og meget lyst til at flytte hjemmefra og han trives i socialt samvær med kammerater og kollegaflokken i køkkenet.

Jeg glæder mig hver dag til at komme på arbejde og jeg har sagt ’ja’ til at komme op i tid, når jeg starter i min fastansættelse til januar 2022” siger Mark.

Et tæt samarbejde med jobcenteret

Gennem de sidste år er der arbejdet målrettet på at styrke samarbejdet mellem CSV Randers, jobcenteret og elevernes øvrige netværk for at skabe en mere smidig overgang fra STU. Således blev Mark gennem sine praktikforløb, fulgt af et netværk bestående af UU-vejleder, jobsagsbehandler, praktikkoordinator fra CSV Randers samt mentor fra praktiksted.

”Samarbejdet har åbnet op for løbende at samle op på, og om nødvendigt ændre, elevens igangværende planer, så de kan blive så målrettede som muligt” udtaler praktikkoordinatoren.

Da Mark afsluttede sin STU var han knyttet op på sin jobkonsulent og i tæt samarbejde med jobsagsbehandler blev det muligt at videreføre praktikken, som dannede et godt grundlag for den videre afklaring.

”For Mark har det givet en god overgang fra STU, at han i vante og trygge rammer, fik igangsat en praktik, som kunne overtages af jobcentret. På den måde vidste han hvad han skulle i overgangen, og der var allerede skabt en god relation mellem Mark og virksomheden. Herudover har der under STU-forløbet været påbegyndt et godt arbejde i forhold til at afklare og udvikle Marks arbejdsevne, og det tætte samarbejde har gjort det lettere at overtage og bygge videre på det i jobcenterregi, i stedet for at skulle starte fra bunden” siger jobsagsbehandleren.