Betaling

Det er gratis for eleven at modtage undervisning på CSV, men der er egenbetaling i forbindelse med Studietur og lignende aktiviteter.

Udgifter i forbindelse med lejrskoler, studieture, ekskursioner og andre arrangementer skal eleven selv betale.

Udgifter til transport til og fra skole er gratis for eleven og betales af elevens hjemkommune.

Takster for finansåret 2014

Ungdomsuddannelsen

Den almindelige takst

237.976 kr.

For elever som har behov for undervisning på mindre hold og med mere struktur

315.840 kr.

For elever med svære fysiske handicaps eller meget struktur

448.392 kr.

Takst for klub- og aktivitetstilbud

34.949 kr.