Klubtilbud

Der er tilknyttet et klubtilbud til STUén på CSV Randers.

Dette tilbud er for de unge, der ikke kan være hjemme uden opsyn, men forældrene er på arbejde.

Tilbuddet holder til i skolens lokaler i Aktiv afdelingen, og indeholder selvvalgte aktiviteter som f.eks. IPad, spil, film og boldspil.

Klubtilbuddet er ikke en del af STU uddannelsen, og skal derfor bevilliges separat.

Der er åbent fra kl.7.30 – 8.30 og fra kl.13.40 – 15.30

Der er åbent i uge 7 og de tre dage før påske, samt 2-3 uger i forbindelse med sommerferien.