Kørsel til og fra skole

For alle afdelingers vedkommende gælder det, at det er elevens hjemkommune, der betaler for kørsel til og fra CSV Randers.
Udgiften til kørsel er altså ikke indeholdt i taksten for uddannelsestilbuddet.

Kommunens kørselskontor står for planlægningen af kørselsruterne, således at det foregår så økonomisk forsvarligt som muligt. 

I forbindelse med optagelse af eleven indgår en vurdering af, om eleven skal benytte offentlig transport, eller det er nødvendigt, at der aftales kørsel med skolebus eller taxa.

Elever, som selv benytter offentlig transport, får udleveret et klippe- eller abonnementskort til de relevante ruter.