CSV Randers

CSV Randers består af en STU Uddannelse, en Specialgruppe for voksne med autisme og et Videncenter

STU Uddannelsen
STU uddannelsen er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, for unge mellem 16 – 25 år, der har brug for særlig støtte til at gennemføre en uddannelse, pga. f.eks. autisme, ADHD, indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser, sindslidelser eller andet.

Specialgruppen for voksne med autisme
Specialgruppen er et samværs og aktivitetstilbud efter servicelovens §104.

Videncenter Randers
Videncenter for Indsats vedrørende Børn, Unge samt Autisme og Undervisning er et nyetableret center, som så dagens lys i februar 2016

Historien om CSV Randers
I begyndelsen hed CSV Randers Odinsgården. Den startede i Odinsgården på Laksetorvet overfor kommunens bygninger. I august 1999 flyttede skolen til Bakkevej i Hornbæk og skiftede navn til Odinsskolen.
Odinsgården startede med at tilbyde specialundervisning for voksne og i perioder daghøjskole.

I starten af 1990érne kom Senhjerneskade undervisningen til. Senhjerneskade undervisning blev flyttet til andet ledelsesområde i 2016.

Årskursus kom til i 1999 og blev nedlagt i 2011.

STU uddannelsen startede i 2008 og i den forbindelse skiftede skolen atter navn, denne gang til CSV (Center for Specialundervisning for Voksne) Randers.
I august 2013 flyttede skolen til Haldskolen. Dette har betydet egen gymnastiksal, bedre undervisningslokaler, bedre handicap adgang og mere luft omkring både elever og personale.

Ultimo 2015 blev Specialgruppen en del af CSV, og i primo 2016 kom Videncenter Randers til.