Samarbejdspartnere

Mellerup Skolehjem

Specialskole til elever, som hovedsageligt bor på døgninstitutionen Mellerup Skolehjem

Størstedelen af eleverne benytter deres interne skole, øvrige ældre elever tilbydes praktikpladser, ekstern STU forløb i samarbejde med UUvejledere eller eventuelt, anden ekstern undervisning.

Mellerup Skolehjem

Holberghus

Holberghus er en døgninstitution under Randers kommune og en del af Børnecenter Randers.

Holberghus

CBR- Center for Beskæftigelse og Rehabilitering

CBR-Randers er et beskæftigelses- og rehabiliteringscenter under Randers Kommune.

CBR

DAC - Dronningborg aktivitetscenter

DAC er et dagtilbud efter servicelovens §104 og man skal visiteres via sagsbehandler til at kunne modtage tilbud om dette samværs- og aktivitetstilbud.

DAC

GAIA museum

GAIA Museum iværksætter jobmuligheder for personer med særlige behov. I øjeblikket er der 56 unge og voksne ansat i museets café, rammeværksted, butik, syværksted, medieafdeling og den daglige drift.

GAIA-museum