Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af 2 forældre repræsentanter, repræsentanter fra Handicaprådet, personale og ledelsesrepræsentant fra CSV Randers samt repræsentanter fra Randers Kommune.

Udpeget af Handicaprådet

Elisabeth Sørensen
Mail: valnodde@yahoo.dk

Helle Dahl Skøtt 
Mail: hds@randers.dk

Forældrene

Hanne Laursen
Mail:hannelaursen@outlook.dk

Randers kommune

Karen Lagoni
Lundagersvej 21, Stevnstrup
8870 Langå
Tlf.: 86 46 72 19 / 22 14 18 16
Mail: karen.lagoni@randers.dk

Simon Simonsen
Mail: sos@simonsen.mail.dk

Personalet

Lene Fisker Sørensen
Mail: lene.fisker@csvranders.dk

Sekretær

Poul Bloch, Skoleleder
CSV Randers
Tlf.: 89 15 75 77
Mail: Poul.erik.bloch@randers.dk