Klubtilbud

Der er tilknyttet et klubtilbud til STU-uddannelsen på CSV Randers.

Klubtilbuddet er for de unge, der ikke kan være hjemme uden opsyn, mens forældrene er på arbejde.

Tilbuddet holder til i skolens lokaler i Aktiv-afdelingen og indeholder selvvalgte aktiviteter som f.eks. IPad, spil, film og boldspil.

Klubtilbuddet er ikke en del af STU-uddannelsen og skal derfor bevilliges separat.

Der er åbent fra kl. 07.30-08.30 og fra kl. 13.40-15.30.

Der er åbent i uge 7, de tre dage før påske samt 2-3 uger i forbindelse med sommerferien.