Medicinhåndtering

CSV Randers er underlagt de fælles kommunale retningslinjer for medicinhåndtering, der bl.a. er lavet for at undgå fejl i håndtering af medicin til elever.

Elever over 18 år, der selv har medicin med og som selv sørger for at indtage det, skal opbevare medicinen på sig, eller i et aflåse skab, da medicinen ikke må ligger i tasker eller lignende. Desuden skal skolen skriftlig oplyses om medicintype, dosering og bivirkninger.

For de elever der er under 18 år, og som selv administrerer medicinen, skal der indgås en skriftlig aftale med skolen.

Hvis medicinen skal opbevares og udleveres af skolen, skal medicinen være maskinpakket i doseringsposer fra apoteket eller være doseret i medicinæsker. Medicinen skal være ledsaget af en medicinbeskrivelse samt et udfyldt medicinskema.

  • navn
  • CPR-nr.
  • navn på medicin
  • dosis
  • tidspunkt for udlevering
  • udseende (medicinens art; tabeletter, mixtur, plaster eller andet)
  • virker på (indikation)
  • dato for ordination

Der udleveres kun lægeordineret og på forhånd dosisdispenseret medicin. Dette gælder også for håndkøbsmedicin og kosttilskud.

Der gives ikke injektionsbehandling på skolen.

PN-medicin

Der skal gives besked til skolen, hvis eleven har fået PN-medicin, inden denne møder i skole.

Ligeledes giver skolen besked, hvis der er udleveret PN-medicin i skoletiden.

For PN-medicin gælder de samme retningslinjer som beskrevet ovenfor.