CSV Randers

CSV Randers består af STU Uddannelse, der er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, og et Videncenter for Autisme.

STU-Uddannelsen

STU-uddannelsen er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, for unge mellem 16-25 år, der har brug for særlig støtte til at gennemføre en uddannelse, pga. f.eks. autisme, ADHD, indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser, sindslidelser eller andet.

Formålet med STU-uddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til i en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og en eventuel videre beskæftigelse og uddannelse.

Videncenter Randers

Videncenter for Indsats vedrørende Børn, Unge samt Autisme og Undervisning er et nyetableret center, som så dagens lys i februar 2016.

Historien om CSV Randers

I begyndelsen hed CSV Randers Odinsgården. Den startede i Odinsgården på Laksetorvet overfor kommunens bygninger. I august 1999 flyttede skolen til Bakkevej i Hornbæk og skiftede navn til Odinsskolen.
Odinsgården startede med at tilbyde specialundervisning for voksne og i perioder daghøjskole.

I starten af 1990'erne kom Senhjerneskade undervisningen til. Senhjerneskade undervisning blev flyttet til andet ledelsesområde i 2016.

Årskursus kom til i 1999 og blev nedlagt i 2011.

STU-uddannelsen startede i 2008 og i den forbindelse skiftede skolen atter navn, denne gang til CSV (Center for Specialundervisning for Voksne) Randers.

I august 2013 flyttede skolen til Hald. Dette har betydet egen gymnastiksal, bedre undervisnings lokaler, bedre handicapadgang og mere luft omkring både elever og personale.

Ultimo 2015 blev Specialgruppen en del af CSV, og i primo 2016 kom Videncenter Randers til. Specialgruppen blev flyttet til andet ledelsesområde i 2017.

Læs også den flotte artikel der er skrevet om CSV Randers.

Du kan se artiklen i bladet "Uddannelse - for unge med særlige behov. Den er på side 44.
https://e-pages.dk/jfmtillaeg/268/?date=05/09/2018