Lovgrundlag

Lovgrundlaget for Specialundervisning for Voksne kan findes her.

Formålet med uddannelsen er at give den unge personlige, sociale og faglige kompetencer til et selvstændigt og aktivt liv – på arbejdsmarkedet, i fritiden og i familien, som muligt.

Lovgrundlaget kan findes på Retsinformation.dk.

Klub- og aktivitetstilbud

Servicelovens § 104 danner derudover grundlaget for skolens klub- og aktivitetstilbud.

Dette tilbud er for unge, der ikke kan være hjemme uden opsyn, mens forældrene er på arbejde. Tilbuddet holder til i skolens lokaler i AKTIV, og indeholder selvvalgte aktiviteter som f.eks. IPad, spil, film og boldspil.