Om STU-uddannelsen

CSV Randers' ungdomsuddannelse er et treårigt tilbud til unge, som ikke kan profitere af det traditionelle uddannelsessystem.

Undervisningen sigter mod at udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer så denne kan få en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksen livet som muligt.

Undervisningen skal lede frem til en afklaring af den unges fremtidige bo, fritids, uddannelses og beskæftigelsesmuligheder.

Faglige kompetencer skal i denne sammenhæng læses bredt som både boglige, håndværksmæssige og praktiske kompetencer.

Undervisningen på CSV tager udgangspunkt i den unges aktuelle kompetencer og sætter mål efter deres potentielle kompetencer.

På CSV Randers er STU-eleverne inddelt i 3 afdelinger. Det er ikke en statisk inddeling så eleverne kan bevæge sig mellem de tre afdelinger hvis der er noget særligt der taler for det.

Opdelingen tager udgangspunkt i en samlet vurdering af elevens aktuelle personlige, sociale og faglige kompetencer samt i nogen grad elevens fremtidige bo, fritids, og beskæftigelsesmuligheder.

Undervisningen er en vekselvirkning mellem alment dannende fag og linjefagene Kost & Sundhed, Kunst & Design, Service & Værksted og Ung og Fremtid og IT. Derudover er der en dag med idræt eller svømning.

Om STU Uddannelsen

CSV Randers' ungdomsuddannelse er et treårigt tilbud til unge, som ikke profiterer af de traditionelle ungdoms uddannelser.

STU Job

På STU Job går der 30 meget forskellige unge mennesker i alderen 16-25 år. Fælles for dem er, at de spejler sig i det omgivende samfund og stræber efter en så aktiv deltagelse i samfundet som muligt.

STU Flex

STU Flex er for unge, der kan meget selv, men som også har brug for megen guidning og struktur i hverdagen.

STU Aktiv

STU Aktiv består af 12 unge mennesker i alderen 16-25 år, der har behov for støtte og vejledning.