STU-uddannelsen

Om STU Uddannelsen

CSV Randers' ungdomsuddannelse er et treårigt tilbud til unge, som ikke profiterer af de traditionelle ungdoms uddannelser.

STU Job

På STU Job går der 30 meget forskellige unge mennesker i alderen 16-25 år. Fælles for dem er, at de spejler sig i det omgivende samfund og stræber efter en så aktiv deltagelse i samfundet som muligt.

STU Flex

STU Flex er for unge, der kan meget selv, men som også har brug for megen guidning og struktur i hverdagen.

STU Aktiv

STU Aktiv består af 12 unge mennesker i alderen 16-25 år, der har behov for støtte og vejledning.