Aktiv

Om Aktiv

Eleverne på CSV Randers - Aktiv har brug for en struktureret og forudsigelig dag.

Praktik

Overgangen fra STU til egnet beskæftigelse er en integreret og prioriteret del af uddannelsen.

Pædagogik

CSV Randers - Aktiv bruger Teacch. Neutralitetspædagogik, Relations pædagogik, Neuropædagogik i undervisningen af STU eleverne

Undervisning

Undervisningen er karakteriseret ved en målrettet og individuelt tilrettelagt indsats, der tager udgangspunkt i den unges kompetencer, potentialer, interesser og behov.

Almene fag

Undervisningen er praktisk orienteret og sigter mod at afklare elevens fremtidige beskæftigelsesmuligheder samt udvikle elevens færdigheder og interesser.

Linjefag/ Temaundervisning

På CSV Randers udbydes linjefag på tværs af holdene på skolen - i Aktiv tilbydes desuden temaundervisning, hvor de enkelte linjefag er integreret

Valgfag

Holdene bliver sammensat ud fra en vurdering som foretages af underviserne på de enkelte hold, personalet i Aktiv samt ud fra elevens interesse.

Kommunikation

Der arbejdes blandt andet med tegn til tale, konkreter, billeder, verbalt/non-verbalt sprog, visuelle støttesystemer og IKT hjælpemidler

Sansestimulering

Sansestimulering

Unge miljø

Det er individuelt hvor meget den enkelte elev kan tage del i ungdomsmiljøet på skolen. De introduceres til det, i det omfang de har glæde af det.

Dokumentation

Når uddannelsen afsluttes får eleven et kompetencepapir, der beskriver uddannelsens indhold og hvilke kompetencer eleven har – personligt, fagligt og socialt.