Almene fag

Undervisningen er praktisk orienteret og sigter mod at afklare elevens fremtidige beskæftigelsesmuligheder samt udvikle elevens færdigheder og interesser.

Almene fag som dansk, matematik og samfundsfag er integreret i tema undervisningen, og kan i perioder også have en fast plads på skemaet.
Hensigten med undervisningen i almene fag er, at vedligeholde de færdigheder eleven har erhvervet sig i grundskolen.