Flex

Om Flex

Fælle for de unge på Flex er, at de arbejde på at tage aktiv del i samfundet omkring dem.

Praktik

En prioriteret og integreret del af STUén på CSV Randers er at du kommer i praktik.

Undervisning

I STU Flex skal undervisningen være med til at udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer så du kan blive så selvstændig som muligt til at få en selvstændig og aktivt voksenliv som muligt

Linjefag

Linjefag skal du vælge 3 gange i løbet at et skoleår. Hvilke fag du kan vælge, skifter fra periode til periode.

Valgfag

Der er valgfag om fredagen og de udbydes i forhold til dine og de andre elevers interesser.

Ungdomsmiljø

Vi møder dig, som den du er og støtter dig i at knytte venskaber og arrangere aftaler i fritiden, så livet på skolen forlænges ud i dit eget netværk.

Dokumentation

Første skoleår indledes med op til 12 ugers afklarings forløb, hvor vi tilrettelægger undervisningen, så vi kan få et indblik i hvad du kan.