Om CSV Flex

Fælle for de unge på Flex er, at de arbejde på at tage aktiv del i samfundet omkring dem.

Flex er for unge, der kan meget selv, men som også har brug for guidning og struktur i hverdagen. Flex er et hold med muligheder for tilpasning i forhold til den unges evner og behov. En del af undervisningen foregår i egne lokaler med egne personaler.

Denne base kan underbygges med egne selvstændige opgaver, værksteds undervisning med eget personale og værksteds undervisning på hold med elever og personale fra Job.

Udslusningen af eleven til forsat uddannelse eller beskæftigelse er desuden en integreret og prioriteret del af Flex.