Praktik

En prioriteret og integreret del af STUén på CSV Randers er at du kommer i praktik.

Praktikken er en del af den erhvervsafklaring, der skal vise, hvad du kan beskæftige dig med efter endt uddannelse på CSV Randers. Praktikken bruges til at afklare dine, erhvervs og uddannelsesmæssige kompetencer

Praktikken foregår fortrinsvis i virksomheder og offentlige institutioner, men det er også muligt at blive afklaret på aktivitetscentre eller på Center for Beskæftigelse og Revalidering.

I samarbejde med personalet finder vi frem til den praktik, der passer til dine ønsker, evner, og til den varighed, som vurderes passende til dig.