Undervisning

I STU Flex skal undervisningen være med til at udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer så du kan blive så selvstændig som muligt til at få en selvstændig og aktivt voksenliv som muligt

Undervisningen bliver individuelt tilpasset dig, og tager udgangspunkt i dine kompetencer, potentialer, interesser og behov.

Undervisningen skifter mellem alment dannede fag, personligheds udviklende emner og værksteds undervisning.

En undervisningsuge er inddelt i almendannede fag, linjefag og valgfag. Se skema

De alment dannende fag er dansk, matematik, samfundsfag og socialfag. Hensigten er, at de færdigheder du allerede har skal vedligeholdes og udvikles, der hvor det giver mening.

Linjefagene er praktiske, faglige og håndværksprægede værksteder.