Job

Om Job

I Job, går der unge mennesker fordelt på forskellige hold. Fælles for dem alle er, at de arbejder aktivt på at tage del i samfundet omkring sig.

Praktik

En prioriteret og integreret del af STUén på CSV Randers er at du kommer i praktik.

Undervisning

En undervisningsuge på CSV Randers er inddelt i, linjefag, valgfag, og almen dannende fag.

Linjefag

Linjefag skal du vælge 3 gange i løbet at et skoleår. Hvilke fag du kan vælge, skifter fra periode til periode.

Valgfag

Der er valgfag om fredagen og de udbydes i forhold til dine og de andre elevers interesser.

Ungdomsmiljø

På STU job er der ca. 30 unge mennesker.Ud over at de gerne vil uddannes, har de også alle det til fælles, at de gerne vil udfordres til,at forstå sig selv, hinanden og tilværelsen.

Dokumentation

Første skoleår indledes med op til 12 ugers afklarings forløb, hvor vi tilrettelægger undervisningen, så vi kan få et indblik i hvad du kan.