Dokumentation

Første skoleår indledes med op til 12 ugers afklarings forløb, hvor vi tilrettelægger undervisningen, så vi kan få et indblik i hvad du kan.

Derefter kan vi sammen opstille mål, der gør at du kan få det bedste ud af at være på STUén på CSV Randers. Du kan opnå større klarhed over hvilke bomuligheder du har, hvad du kan lave i den fritid, og hvad du skal efter STUén om det er uddannelse eller beskæftigelse.

Efter 3 års uddannelse får du et kompetencepapir, der beskriver uddannelsens indhold og hvilke kompetencer, personligt, socialt og fagligt, du har fået. Faglighed forstås bredt som både boglige, praktiske og håndværksmæssige færdigheder.