Linjefag

Linjefag skal du vælge 3 gange i løbet at et skoleår. Hvilke fag du kan vælge, skifter fra periode til periode.

Du bliver det første år introduceret til hvert linjefag. I løbet af uddannelsen har du mulighed for, at tage korte eller længere forløb på hvert linjefag.

I princippet er der valgfrihed, men elevsammensætning og ressourcer kan have indflydelse på hvad der er muligt på et givent tidspunkt.

Linjefags oversigt for skoleåret 2016 - 2017

Her er en oversigt over hvilke fag der er udbudt i de forskellige perioder. Ændringer kan forekomme.

Perioderne er:
1 Trimester – uge 32 – 45, 2 Trimester – uge 46 – 10, 3 Trimester – uge 11 – 24

1 Trimester 2 Trimester 3 Trimester
Kost og Sundhed Kost og Sundhed Kost og Fremtid
IT Grundlæggende IT Udvidet Action og adventure
Service og værksted Praktik og arbejdsliv Service og værksted
Ung og fremtid Drama og Teater Kunst og Design
Kunst og Design Kunst og håndværk  

Nedenunder kan du se noget af indholdet på de forskellige linjefag:

Praktik og arbejdsliv

På Praktik og arbejdsliv får du mulighed for at snuse til forholdene på en “rigtig” arbejdsplads. Du kommer i praktik på én eller flere arbejdspladser, enten i gruppepraktik sammen med andre elever og en underviser fra skolen, eller som solopraktik, hvor du bliver startet op på et praktiksted af en underviser fra skolen som du kender.

Al undervisning på dette linjefag foregår på praktikstederne i de situationer behovet opstår.

Har du lyst til at prøve en praktik, men er du eventuelt lidt usikker på hvordan du skal starte, hvad du skal lave, eller måske hvordan du kommer frem, er dette linjefaget for dig.

 

I Praktik og arbejdsliv tilbyder vi praktikstøtte i form af:

 • Hjælp til vækning og igangsætning.
 • Hjælp med transport til og fra praktiksted.
 • Støtte af en underviser fra skolen i opstartsperioden.
 • Hjælp til at tilrette arbejdsopgaver på praktikstedet.
 • Etablering af kontaktperson blandt de ansatte på praktikstedet.

 

Du vil blive undervist i:

 • Kultur på arbejdspladsen.
 • Personlig fremtoning.
 • Personlig adfærd.
 • Arbejdspladsens hierarki.
 • Sikkerhed og arbejdsmiljø.
 • Kvalitet i arbejdet
 • Effektivitet på arbejdspladsen.

 

Formålet med Praktik og arbejdsliv er at du skal blive afklaret, m.h.t hvilken branche du kunne tænke dig at arbejde i. Samtidig skal du blive bekendt med hvordan en arbejdsplads fungerer. Såvel praktisk som socialt.

Du skulle også gerne få mod på og lyst til, også efter linjefagets afslutning, at prøve flere spændende praktikker. Endelig skulle du gerne rykke et stort skridt tættere på, at være klar til at starte et arbejdsliv efter din STU.

 

Ung og fremtid

Er du begyndt at tænke på at få ansvar og indflydelse på dit eget liv. Måske endda flytte hjemmefra, så vil dette linjefag være sagen for dig.

Du bliver undervist i at lære om boligmuligheder f.eks.:

 •         Hvordan kan jeg komme til at bo?
 •         Indretning.
 •         Økonomi og budgetlægning.
 •         Praktiske gøremål i dagligdagen.

Du bliver undervist i at lære om mulighederne for at få arbejde:

 •         Praktikforberedelse
 •         Besøge virksomheder og arbejdspladser
 •         Skrive ansøgninger
 •         Besøge andre ungdomsuddannelser.

Du bliver undervist i, at lærer om, hvilke muligheder der er for en aktiv fritid.

 •         Besøge idrætsklubber/ eller andre idrætsmuligheder f.eks. fitness centre
 •         Besøge ungdomsskoler
 •         Invitere venner og familie til sammenkomst
 •         Lave udflugter

Linjefaget ung og fremtid fokuserer på selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse på dit eget liv.

Kost og sundhed

Vil du lære at lave god og velsmagende mad til dig selv, dine venner og din familie, eller drømmer du om at få arbejde i et køkken, hvor du er med til at lave mad til mange?, så er Kost & Sundhed sagen.

Du kommer til at deltage i hele processen lige fra forslag til retter, planlægning, indkøb, forarbejdning af råvarer, tilberedning, anretning, oprydning og rengøring. Desuden vil det i perioder være muligt at deltage i kantinesalg.

Kost & Sundhed tager også ud og ser, hvor maden kommer fra. Vi besøger arbejdspladser som eks. mejeri, landbrug, hønseri, kantiner og storkøkkener. 

Du kan desuden tage hygiejnecertifikat hos os.

Indhold

 •         Fødevarekendskab
 •         Maskiner og redskaber
 •         Kostpyramiden
 •         Ernæring
 •         Hygiejne
 •         Rengøring
 •         Indkøb
 •         Læse opskrifter
 •         Veje og måle
 •         Mad til en eller to
 •         Mad til fester og gæster
 •         Borddækning
 •         Bordskik
 •         Betjening og servering 
 •         Kantinesalg

 

Outdoor & adventure

Outdoor & adventure er linjefaget, hvor vi tager ud i naturen. Vi klatrer, skyder med bue og pil, laver mad, udfordres på forhindringsbaner, laver sejladsaktiviteter og overnatter under åben himmel.
Man skal være indstillet på både fysiske og psykiske udfordringer. Man skal være forholdsvis selvhjulpen for at kunne deltage i faget, men man behøver ikke at være uddannet jægersoldat for at få noget sjovt ud af faget.

Indhold:

 • at kunne se værdien i naturen
 • at blive bevidst om sin egen robusthed
 • at kunne bruge kroppe i forskellige situationer
 • at samarbejde med andre og samarbejde om lukket opgaver  
 • at opnå fællesskabsfølelsen på holdet
 • at blive selvhjulpen i naturen og kunne se løsninger for sig selv og gruppen
 • at komme ud af comfortzonen

 

Grundlæggende IT

På Grundlæggende IT får du en bred viden om IT, om hvordan og hvor du kan bruge computeren til at finde informationer, viden og udviklings værktøjer, som du kan få brug for i dit ungdoms og voksenliv.

Indhold:

 •         Offentlig selvbetjening, Netbank, Filmstriben, Musik streaming
 •         Hjemmesider, billede behandling
 •         Kommunikation og web etik – Nethandel, Sociale medier
 •         Mail kontoer, Adgangskoder
 •         Søgemaskiner, browsere
 •         Tekstbehandling – Microsoft Office pakken – andre tekst behandlings programmer.
 •         Programmer i ”Skyen”

 

Kunst & Design

I Kunst & Design bruger du din kreativitet og nysgerrighed, når der skal afprøves nye teknikker og materialer til at designe dine egne værker.

I Kunst & Design kommer du igennem hele den kreative proces fra ide til det færdige produkt, og undervejs får du udviklet din kreativitet og dine færdigheder.

Du vil opdage dine kunstneriske evner, og sammen med de andre elever og med støtte og hjælp fra faglærere, opdage yderlige udfoldelsesmuligheder.

Indhold:

 •         Farvelære
 •         Kunst og billedforståelse
 •         Læsning af billedsprog og visuelle budskaber
 •         Kunstproduktion
 •         Billedmedier og Foto
 •         Design - form, funktion og materiale
 •         Materialelære
 •         Arbejdsprocesser

 

Værksted & service

Kan du lide at bruge dine hænder og dit hoved, være i gang, komme ud i det fri, mærke musklerne arbejde - så er Værksted & Service noget for dig.

I værkstedet kan du komme til at bruge mange forskellige former for værktøj, mærke og se hvordan de forskellige materialer virker og hvad de kan bruges til.

Du skal være med til at lægge en plan samt regn ud hvad der skal til. Du lærer at stoppe op for at regne og vurdere, hvordan det går og, hvordan det ser ud.

Indhold:

 •         Inden- og udendørs vedligeholdelse
 •         Hånd- og elværktøj
 •         Stationære maskiner
 •         Havetraktor
 •         Montage
 •         Rengøring og oprydning
 •         Reparation og klargøring
 •         Arbejdsbeskrivelse og -proces
 •         Bestille og afhente materialer
 •         Måle og beregne

Drama og Teater

Vil du gerne prøver kræfter med dig selv, blive mere modig, turde stå frem, træde ud og træde op, så skal du vælge linjefaget Drama & Teater. Vil du gerne turde holde en tale eller vise dig frem, som du er eller, som du kunne tænke dig at være? -  så skal du vælge dette linjefag.

Indhold:

 •         Dramaøvelser
 •         Kropssprog
 •         At tale højt og tydeligt
 •         På ekskursioner til forskellige former for teater
 •         og mange andre nye oplevelser