Om STU-uddannelsen

CSV Randers' ungdomsuddannelse er et treårigt tilbud til unge, som ikke profiterer af de traditionelle ungdomsuddannelser.

At tage en STU på CSV Randers er rettet mod, at du kan få et voksenliv med bolig, fritid og job, som giver mening for dig.

Med undervisningen ønsker vi, at du udvikler dine personlige, sociale, og faglige kompetencer, så du kan få et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt.

Faglige kompetencer skal forstås bredt, som både boglige, håndværksmæssige og praktiske kompetencer.

Undervisningen skal også være med til, at du bliver afklaret om dine fremtidige bo-, fritid-, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Undervisningen på CSV Randers tager udgangspunkt i det, du allerede kan, og sammen sætter vi mål for nye kompetencer.

På CSV Randers er du tilknyttet en af de to afdelinger. Aktiv, eller Job. Det er muligt, at du kan flytte til en anden afdeling, hvis der er noget særligt, som taler for det.

Hvilken afdeling du skal være i, bliver valgt ud fra dine personlige, sociale og faglige kompetencer, og i nogen grad dine fremtidige bo-, fritid- og beskæftigelsesmuligheder.

Undervisningen skifter mellem alment dannede fag, dansk, matematik, samfundsfag og socialfag, samt linjefag. Linjefag kan være, Kost & Sundhed, Kunst & Design, Service & Værksted, Ung & Fremtid og IT.

Derudover er der en dag med valgfag, idræt, svømning, og udvid horisonten.

Undervisningen bliver individuelt tilrettelagt på både små og store hold.