STU Aktiv

STU Aktiv består af 12 unge mennesker i alderen 16-25 år, der har behov for støtte og vejledning.

STU Aktiv består af ca. 12 meget forskellige unge mennesker i alderen 16 –25 år fordelt på to hold. De har det til fælles, at de har brug for støtte i større eller mindre grad.

STU Aktiv har et hold af elever, hvor hele dagen er skemalagt i mindste detalje, og hvor hver elev har sin egen arbejdsplads med individuelt tilrettelagte opgaver. 

På det andet hold har eleverne brug for megen personlig og fysisk støtte og vejledning. Her er dagen sammensat af pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og træning i kommunikation.

Fælles for alle eleverne er deres behov for støtte og vejledning fra personale, som kan  spænde lige fra vejledning om socialt samvær til fysisk støtte i forbindelse med spisning. 

Om STU Aktiv

Eleverne på CSV Randers - Aktiv har brug for en struktureret og forudsigelig dag.

Pædagogik

CSV Randers - Aktiv bruger Teacch. Neutralitetspædagogik, Relations pædagogik, Neuropædagogik i undervisningen af STU eleverne

Undervisning

Undervisningen er karakteriseret ved en målrettet og individuelt tilrettelagt indsats, der tager udgangspunkt i den unges kompetencer, potentialer, interesser og behov.

Almene fag

Undervisningen er praktisk orienteret og sigter mod at afklare elevens fremtidige beskæftigelsesmuligheder samt udvikle elevens færdigheder og interesser.

Linjefag/ Temaundervisning

På CSV Randers udbydes linjefag på tværs af holdene på skolen - i Aktiv tilbydes desuden temaundervisning, hvor de enkelte linjefag er integreret

Valgfag

Holdene bliver sammensat ud fra en vurdering som foretages af underviserne på de enkelte hold, personalet i Aktiv samt ud fra elevens interesse.

Kommunikation

Der arbejdes blandt andet med tegn til tale, konkreter, billeder, verbalt/non-verbalt sprog, visuelle støttesystemer og IKT hjælpemidler

Sansestimulering

Sansestimulering

Praktik

Overgangen fra STU til egnet beskæftigelse er en integreret og prioriteret del af uddannelsen.

Unge miljø

Det er individuelt hvor meget den enkelte elev kan tage del i ungdomsmiljøet på skolen. De introduceres til det, i det omfang de har glæde af det.

Dokumentation

Når uddannelsen afsluttes får eleven et kompetencepapir, der beskriver uddannelsens indhold og hvilke kompetencer eleven har – personligt, fagligt og socialt.