Fag

Undervisningen er praktisk orienteret og sigter mod at afklare elevens fremtidige beskæftigelsesmuligheder samt udvikle elevens færdigheder og interesser.

Almene fag

Almene fag som dansk, matematik og samfundsfag er integreret i tema undervisningen, og kan i perioder også have en fast plads på skemaet.
Hensigten med undervisningen i almene fag er, at vedligeholde de færdigheder eleven har erhvervet sig i grundskolen.

Linjefag/Temaundervisning

På CSV Randers udbydes linjefag på tværs af holdene på skolen. I Aktiv tilbydes desuden temaundervisning, hvor de enkelte linjefag er integreret.

Linjefag

Linjefagene er holdundervisning og en vis selvstændighed er derfor en forudsætning for at kunne deltage. Det er muligt at deltage i dele af undervisningen i et linjefag.

Se mere om de enkelte linjefag her.

Temaundervisning

I STU Aktiv tilbydes temaundervisning, hvor de enkelte linjefag er integreret.

Undervisningen er praktisk orienteret og hensigten er at afklare og udvikle elevens interesser og færdigheder med henblik på fremtidig beskæftigelse.

Valgfag

Holdene bliver sammensat ud fra en vurdering som foretages af underviserne på de enkelte hold, personalet i Aktiv samt ud fra elevens interesse.

Idræt

Der prøves forskellige idrætsgrene, boldspil og aktiviteter.

Skolen har egen gymnastiksal, udendørs multibane og fodboldbane. Derudover benytter vi Langvang atletikstadion og nærområdet benyttes til løbe- og gåture.

Det kan også være aktiviteter som gangtræning og balancetræning.

Svømning

Svømmeundervisning i Blicherskolens svømmehal i Spentrup – der er et begrænset antal pladser.

Indholdet kan være:

  • Vandtilvænning
  • Arbejde med svømmeteknikker
  • Motionssvømning
  • Udspring

Musik/rytmik

I perioder udbydes der musikterapi eller musik/rytmik.

Musikterapi tilbydes enkelte elever, der vil kunne profitere af dette tilbud.

Musik/rytmik er et større hold af elever, der synger og spiller sammen.