Kommunikation

Der arbejdes blandt andet med tegn til tale, konkreter, billeder, verbalt/non-verbalt sprog, visuelle støttesystemer og IKT hjælpemidler.

Ved hjælp af alternativ supplerende kommunikationsformer øges elevens mulighed for at kommunikere hensigtsmæssigt med omverdenen. Det kan også være en metode til at give eleven et overblik over skoledagen.