Pædagogik

STU Aktiv bruger Teacch, neutralitetspædagogik, relationspædagogik og neuropædagogik i undervisningen af STU-eleverne.

Teacch

Teacch tager udgangspunkt i et menneskesyn omkring autisme, der respekterer individet og acceptere tilstanden – dvs. ikke prøver at normalisere mennesket med autisme, men og tager udgangspunkt i det enkelte menneske og dets muligheder for udvikling.

Teacch (struktur) kan:

 • mindske kaos
 • mindske frustrationer
 • skabe forudsigelighed
 • skabe genkendelighed
 • give ro til indlæring
 • skabe selvstændighed
 • skabe tryghed
 • skabe succes

Neutralitetspædagogik

Når man praktisere neutralitetspædagogik er der følgende aspekter, som bl.a. mindsker forstyrrende stimuli og holder fokus på opgaven/henvisningen.

Personalet

 • siger kun det nødvendig og så få fyldord som muligt
 • har neutral toneleje
 • giver ikke for mange nonverbale signaler
 • giver kort eller ingen øjenkontakt
 • er mimikfattig
 • er tydeligt

Relationspædagogik

Relations pædagogik tager afsæt i en forståelse af, at det er via den gode relation, at vi kender elevernes udvikling og behov, og det er via den gode relation, vi får adgang til at arbejde med eleverne og deres aktuelle behov.

Neuropædagogik

Det er væsentligt at understrege, at neuropædagogik ikke er en fast fremgangsmåde, men en forståelsesramme, der benyttes individuelt i forhold til den pågældende elev.

Målet med neuropædagogik er at skabe, og fremme borgerens kompetencer via helhedsorienteret og handlepræget pædagogik.