STU Flex

STU Flex er for unge, der kan meget selv, men som også har brug for megen guidning og struktur i hverdagen.

På STU Flex foregår undervisningen i egne lokaler med egen personale. Yderlige kan der komme egne selvstændige opgaver, linjefagsundervisning med eget personale, ofte sammen med elever fra STU Job. 

En del af STU Flex er også at være sammen, og at arbejde sammen med andre.

Læs mere om STU Flex

Om CSV Flex

CSV Randers – Flex, er i dette skoleår et hold på 10 unge mennesker i alderen 16-25 år. Fælles for dem alle er, at de arbejder på at tage aktivt del i samfundet omkring sig.

Undervisning

I STU Flex skal undervisningen være med til at udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer så du kan blive så selvstændig som muligt til at få en selvstændig og aktivt voksenliv som muligt

Linjefag

Linjefag skal du vælge 3 gange i løbet at et skoleår. Hvilke fag du kan vælge, skifter fra periode til periode.

Valgfag

Der er valgfag om fredagen og de udbydes i forhold til dine og de andre elevers interesser.

Praktik

En prioriteret og integreret del af STUén på CSV Randers er at du kommer i praktik.

Ungdomsmiljø

Vi møder dig, som den du er og støtter dig i at knytte venskaber og arrangere aftaler i fritiden, så livet på skolen forlænges ud i dit eget netværk.

Dokumentation

Første skoleår indledes med op til 12 ugers afklarings forløb, hvor vi tilrettelægger undervisningen, så vi kan få et indblik i hvad du kan.