STU Job

På STU Job går der 30 meget forskellige unge mennesker i alderen 16-25 år. Fælles for dem er, at de spejler sig i det omgivende samfund og stræber efter en så aktiv deltagelse i samfundet som muligt.

Der er forskellige hold. Hold med forudsigelighed og struktur. Hold hvor eleverne er aktive i undervisningen. Hold som bruger dele af den traditionelle undervisningsform.

På STU Job lægger vi vægt på, at unge møder hinanden på egne præmisser.

Læs mere om STU Job

Om STU Job

På STU Randers – Job, går der ca. 30 unge mennesker i alderen 16- 25 år, fordelt på tre hold. Fælles for dem alle er, at de arbejder aktivt på at tage del i samfundet omkring sig.

Undervisning

En undervisningsuge på CSV Randers er inddelt i, linjefag, valgfag, og almen dannende fag.

Linjefag

Linjefag skal du vælge 3 gange i løbet at et skoleår. Hvilke fag du kan vælge, skifter fra periode til periode.

Valgfag

Der er valgfag om fredagen og de udbydes i forhold til dine og de andre elevers interesser.

Praktik

En prioriteret og integreret del af STUén på CSV Randers er at du kommer i praktik.

Ungdomsmiljø

På STU job er der ca. 30 unge mennesker.Ud over at de gerne vil uddannes, har de også alle det til fælles, at de gerne vil udfordres til,at forstå sig selv, hinanden og tilværelsen.

Dokumentation

Første skoleår indledes med op til 12 ugers afklarings forløb, hvor vi tilrettelægger undervisningen, så vi kan få et indblik i hvad du kan.