Praktik

En prioriteret og integreret del af STU'en på CSV Randers er, at du kommer i praktik.

Praktikken er en del af den erhvervsafklaring, der skal vise, hvad du kan beskæftige dig med efter endt uddannelse på CSV Randers. Praktikken bruges til at vise, hvad du kan både erhvervsmæssigt og uddannelsesmæssigt.

Praktikken foregår fortrinsvis i virksomheder og offentlige institutioner, men det er også muligt at blive afklaret på aktivitetscentre eller på Center for Beskæftigelse og Revalidering.

Sammen med personalet findes den praktik, der passer til dine ønsker, evner, og til den varighed, som vurderes passende til dig.

Du får mulighed for at snuse til forholdene på en “rigtig” arbejdsplads. Du kommer i praktik på én eller flere arbejdspladser, enten i gruppepraktik sammen med andre elever og en underviser fra skolen, eller som solopraktik, hvor du bliver startet op på et praktiksted af en underviser fra skolen som du kender.

Vi tilbyder praktikstøtte i form af:

 • Hjælp til vækning og igangsætning.
 • Hjælp med transport til og fra praktiksted.
 • Støtte af en underviser fra skolen i opstartsperioden.
 • Hjælp til at tilrette arbejdsopgaver på praktikstedet.
 • Etablering af kontaktperson blandt de ansatte på praktikstedet.

Du vil blive undervist i:

 • Kultur på arbejdspladsen.
 • Personlig fremtoning.
 • Personlig adfærd.
 • Arbejdspladsens hierarki.
 • Sikkerhed og arbejdsmiljø.
 • Kvalitet i arbejdet
 • Effektivitet på arbejdspladsen.

Formålet er at du skal blive afklaret, m.h.t hvilken branche du kunne tænke dig at arbejde i. Samtidig skal du blive bekendt med hvordan en arbejdsplads fungerer. Såvel praktisk som socialt.

Du skulle også gerne få mod på og lyst til, også efter linjefagets afslutning, at prøve flere spændende praktikker. Endelig skulle du gerne rykke et stort skridt tættere på, at være klar til at starte et arbejdsliv efter din STU.