Undervisning

En undervisningsuge på CSV Randers er inddelt i linjefag, valgfag og almen dannende fag.

Linjefagene er praktisk orienterede, faglige og håndværksprægede værksteder. Her sammensmeltes arbejde og teori i en helhedsorienteret undervisning.

Valgfag udbydes i forhold til dine og de øvrige elevers interesser. Det kan være idræt, svømning, musik, udvid horisonten og andet.

På CSV Randers undervises også i almene fag som dansk, matematik, samfundsfag samt socialfag.

Fælles for alle fagene er at der tages udgangspunkt i dine evner, og ikke mindst den motivation du har for at nå videre indenfor faget. Vi vedligeholder færdigheder lært i grundskolen og vi støtter dig i udvikling, til dit fremtidig liv og eventuelle uddannelse.

Undervisningen er meget differentieret, og uanset om du ønsker at blive bedre til at overskue et dagligvareindkøb, eller kvalificere dig til en mere boglig ungdomsuddannelse, er der hjælp at hente her.