Kontakt

Leder af Videncenter for Indsats Børn, Unge samt Autisme og Undervisning

Susanne Stenkær Ravnkilde
Mail: susanne.stenkær.ravnkilde
Tlf.: 29 39 65 82