Om Videncenter Randers

Videncenter for Indsats vedrørende Børn, Unge samt Autisme og Undervisning er et nyetableret center, som så dages lys i februar 2016

Formålet:

Videncentret har bl.a. til formål at: 

  • Danne rammen om og styrke en pædagogisk kultur, hvor gensidig dialog, læring, vidensdeling og refleksion over praksis er en naturlig del af hverdagen i centret
  • Danne ramme om et fælles sprog og en fælles viden til gavn for borgere og medarbejdere på området 
  • Skabe en sammenhængende og koordinerende organisering af indsatserne - både internt og på tværs af centre og sektorer i Randers
  • Læring, udvikling, implementering og formidling er praksisnært og tager udgangspunkt i borgerens naturlige miljø(er)

Der er udarbejdet et Undervisningskatalog, som kan hentes her

Hent Kursus oversigt her