Om Videncenter Randers

Videncenter for Indsats vedrørende Børn, Unge samt Autisme og Undervisning er et nyetableret center, som så dages lys i februar 2016.

Videncentret har bl.a. til formål at:

  • danne rammen om og styrke en pædagogisk kultur, hvor gensidig dialog, læring, vidensdeling og refleksion over praksis er en naturlig del af hverdagen i centret.
  • danne ramme om et fælles sprog og en fælles viden til gavn for borgere og medarbejdere på området.
  • skabe en sammenhængende og koordinerende organisering af indsatserne - både internt og på tværs af centre og sektorer i Randers.
  • læring, udvikling, implementering og formidling er praksisnært og tager udgangspunkt i borgerens naturlige miljø(er).

Der er udarbejdet et undervisningskatalog, som kan hentes her.

Hent kursusoversigt her.