CSV Randers

Om CSV Randers

CSV Randers består af STU Uddannelse, der er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og et Videncenter for Autisme

Find os

CSV STU og Videncenter Randers, holder til i Hald, 12 kilometer nord for Randers.

Optagelse

Interesseret unge skal kontakte den lokale afdeling af Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU

Betaling

Det er gratis for eleven at modtage undervisning på CSV, men der er egenbetaling i forbindelse med Studietur og lignende aktiviteter.

Klubtilbud

Der er tilknyttet et klubtilbud til STUén på CSV Randers.

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af 2 forældre repræsentanter, repræsentanter fra Handicaprådet, personale og ledelsesrepræsentant fra CSV Randers samt repræsentanter fra Randers Kommune.

Organisation

CSV Randers er organisationsbetegnelse for Specialgruppen, STU Aktiv, STU Flex og STU Job. CSV Randers er en del af Det Specialiserede Dagområde i Randers Kommune.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for Specialundervisning for Voksne kan finde her.

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag er baseret på kompenserende specialundervisning. Undervisningens indhold baseres på den enkelte deltager.

Medicinhåndtering

CSV Randers er underlagt de fælles kommunale retningslinjer for medicinhåndtering, der bl.a. er lavet for at undgå fejl i håndtering af medicin til elever.

Arkiv skolebladet Mjølner

Mjølner er skolebladet for CSV og tidligere Odinskolen.