Om CSV Randers

Velkommen til CSV Randers. Her kan du blandt andet læse mere om skolens læringsmiljø, historie og værdier.

CSV Randers tilbyder en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), som er en tre-årig uddannelse for unge, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdoms- eller voksenuddannelse. Skolen er grundlagt i 1983 og ligger i Hald ved Randers. 

Formålet med STU'en er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. 

På CSV Randers skaber eleverne og medarbejderne tilsammen en skole med mangfoldighed, individuelt tilpasset læringsmiljø, ungdomsliv og fællesskaber på tværs. Vi bygger ikke kun bro til job og beskæftigelse, men til hele voksenlivet med fritidsliv, sociale fællesskaber og bolig.

På skolen er vi knap 20 medarbejdere og 50 elever. Eleverne er fordelt i to STU-afdelinger:

Lovgrundlaget for STU finder du på retsinformation.dk.