Historie

STU på CSV Randers startede i 2008, men skolen har rødder tilbage til 1983.

Skolen, der i dag hedder CSV Randers, åbnede første gang i 1983. Dengang blev skolen kaldt Voksenskolen Odinsgården og havde adresse i Odinsgade overfor kommunens bygninger på Laksetorvet i hjertet af Randers.

1983-1999

I begyndelsen tilbød Voksenskolen Odinsgården udelukkende specialundervisning for voksne. Skolens undervisning blev organiseret med baggrund i Undervisningsministeriets lov om specialundervisning for voksne af 4. juli 1983.

I perioder har skolen også drevet daghøjskole. I starten af 1991 kom undervisning af senhjerneskadede voksne til.

1999-2002

I august 1999 flyttede skolen til Bakkevej i Hornbæk og skiftede i den forbindelse navn til Odinsskolen. Skolen optog elever fra 14 omegnskommuner i den nordøstlige del af Århus Amt.

2002-2008

I 2002 vedtog Århus Amtsråd en prioriterings- og spareplan, der blandt andet omfattede omlægning af den kompenserende specialundervisning på amtets tre voksenskoler. Det resulterede i introduktionen af brobygningskonceptet med et tre-årigt ungdomstilbud til udviklingshæmmede og et tre-årigt tilbud til brugere på aktivitetscentrene (Årskursus). Ved samme lejlighed ansatte man for første gang pædagoger som medspillere i undervisningen.

I forbindelse med strukturreformen overgik Odinskolen pr. 1. januar 2007 til Randers Kommune, organisatorisk placeret i Handicapafdelingen under Social og Arbejdsmarked. I Voksen Handicap blev der oprettet fem områder med hver sin områdeleder, hvoraf specialundervisning for voksne udgjorde det ene.

1. august 2007 blev Lov nr. 569 vedr. Ungdomsuddannelse af Unge med Særlige Behov (USB) introduceret – de fleste steder i landet kaldet Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Randers Kommune placerede Odinskolen som hovedaktør på området.

Den 1. september 2008 fejrede Odinskolen 25 års jubilæum og tog ved den lejlighed navneforandring til Center for Specialundervisning for Voksne i Randers - CSV Randers.

2008-2013

I skoleåret 2008-2009 optog CSV Randers de første STU-elever med en meget udvidet målgruppe i forhold til tidligere.

I 2010 gennemførte Handicapforvaltningen omfattende besparelser med blandt andet lukning af Årskursus til følge. Det betød, at medarbejderstaben hos CSV Randers blev reduceret fra 32 til 25.

Den 1. januar 2012 overtog CSV Randers ledelsen af samværs– og aktivitetstilbuddet Ståstedet, Egholmsvej 4, 8930 Randers NØ.

Den 1. august 2012 hjemtog Randers Kommune taleundervisningen fra Region Midt, og den blev placeret på CSV Randers. Der blev ansat to logopæder til at løse opgaven. 

I oktober 2012 flyttede neuroundervisningen tilbage til Bakkevej.

2013-

I august 2013 flyttede CSV Randers til nye lokale i Hald omkring 14 kilometer nord for Randers. Flytningen har blandt andet betydet mere plads, grønne områder, egen gymnastiksal, lyse og velfungerende undervisningslokaler og langt bedre langt bedre indretning for alle målgrupper.

Hjernecentret og STU opsplittes i to forskellige forvaltninger november 2015. Specialgruppen og STU slås sammen under én ledelse. Pr. april 2018 er Specialgruppen ikke længere en del af CSV Randers.