Læringsmiljø

CSV Randers er din øvebane. Her styrker og udvikler du dine personlige, sociale og faglige kompetencer i samspil med engagerede undervisere og andre elever.

De tre STU-år er en vigtig periode i dit liv. Du former din voksenidentitet og begynder at finde din plads i samfundet og forskellige former for fællesskaber. Hos CSV Randers tilbyder vi et læringsmiljø tilpasset dine behov, hvor du kan føle dig hjemme, være dig selv og har plads til at udvikle dig.

Du bliver mødt af kompetente og erfarne medarbejdere med stort kendskab til unge og voksne med diagnoser som for eksempel autisme, ADHD og udviklingshæmning, som er nærværende og har elevernes interesser, kompetencer og motivation i fokus.

Læringsmiljø med fokus på dig

I din første tid på CSV Randers er undervisningen tilrettelagt som et afklaringsforløb, hvor vi får et indblik i dine kompetencer, potentialer, styrker og svagheder. Og ikke mindst hvordan det mest optimale læringsmiljø ser ud for dig.

Derefter formulerer vi sammen dine mål, så du får det bedste ud af din STU på CSV Randers og får større klarhed over:

  • hvordan du kan være en del af små og større fællesskaber.
  • hvad du kan lave i fritiden.
  • hvilke bomuligheder du har.
  • hvad du skal efter STU – uanset om det er uddannelse eller beskæftigelse.

Efter tre års uddannelse får du et kompetencepapir, der beskriver uddannelsens indhold, og hvilke kompetencer du har fået personligt, socialt og fagligt – både boglige, praktiske og håndværksmæssige færdigheder.

Fundament for læring hos CSV Randers

Læring foregår, når du tilegner dig ny viden eller nye færdigheder.

Foruden udvikling af boglige, praktiske og håndværksmæssige færdigheder har STU på CSV Randers særligt fokus på fællesskaber, fysisk aktivitet og konkret erfaring. Vi ved nemlig, at det giver et godt fundament for læring og derfor de bedste resultater.

Læring gennem fællesskaber

Ungdomsmiljø, sociale aktiviteter og fritidsliv er en vigtig del af STU på CSV Randers. Vi understøtter og rammesætter, så alle elever har mulighed for at gøre sig erfaringer med deltagelse i forskellige sociale fællesskaber.

Læs hvordan CSV Randers har fokus på social trivsel og stilladsering af fællesskaber i STU'en.

Læring gennem bevægelse, motion og idræt

Undersøgelser viser, at fysisk aktivitet ikke kun er vigtig i forhold til trivsel, sundhed og motivation. Den har også stor betydning, når det gælder blandt andet problemløsning, opmærksomhed, logisk tænkning og selvopfattelse.

Læs hvordan bevægelse, motion og idræt er en del af hverdagen i STU Job og STU Aktiv på CSV Randers.

Læring gennem konkret erfaring

Værkstedsundervisning, ekskursioner til relevante steder og praktik i rigtige virksomheder er en integreret del af STU på CSV Randers.

Læs om undervisning, aktiviteter på tværs og praktik hos CSV Randers.