Samarbejdspartnere

CSV Randers samarbejder med Mellerup Skolehjem, Holberghus, CBR, Dronningborg Aktivitetscenter og GAIA Museum.

Mellerup Skolehjem

Specialskole til elever, som hovedsageligt bor på døgninstitutionen Mellerup Skolehjem

Størstedelen af eleverne benytter deres interne skole, øvrige ældre elever tilbydes praktikpladser, ekstern STU forløb i samarbejde med UUvejledere eller eventuelt, anden ekstern undervisning.

Holberghus

Holberghus er en døgninstitution under Randers kommune og en del af Børnecenter Randers.

Læs mere på Holberghus' hjemmeside.

CBR- Center for Beskæftigelse og Rehabilitering

CBR-Randers er et beskæftigelses- og rehabiliteringscenter under Randers Kommune.

Læs mere på CBR's hjemmeside.

DAC - Dronningborg aktivitetscenter

DAC er et dagtilbud efter servicelovens §104 og man skal visiteres via sagsbehandler til at kunne modtage tilbud om dette samværs- og aktivitetstilbud.

Læs mere på DAC's hjemmeside.

GAIA Museum

GAIA Museum iværksætter jobmuligheder for personer med særlige behov. I øjeblikket er der 56 unge og voksne ansat i museets café, rammeværksted, butik, syværksted, medieafdeling og den daglige drift.

Læs mere på GAIA Museums hjemmeside.