Vores resultater

Det primære formål med STU er udvikling af elevernes selvstændighed samt deres sociale, personlige og faglige kompetencer. Læs om resultaterne af vores arbejde her.

Hos CSV Randers arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre vores tilbud, så STU’en styrker og forbereder vores elever bedst muligt til voksenlivet.

Tilsynsrapport

Hos CSV Randers benytter vi blandt andet evalueringerne fra socialfaglige tilsyn til at dokumentere og videreudvikle kvaliteten i vores uddannelsestilbud.

Senest fik CSV Randers udelukkende topkarakterer i tilsynsrapporten, som BDO på vegne af Randers Kommune har lavet i forbindelse med et anmeldt socialfagligt tilsyn i november 2020. BDO målte kvaliteten ud fra syv udvalgte temaer:

  • Målgruppe, metoder og resultater
  • Sundhed og trivsel
  • Aktiviteter og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Organisation og ledelse
  • Kompetencer
  • Fysiske rammer

Temaer vurderes med en score fra 1-5, hvor 5 er den bedste. CSV Randers scorer i tilsynsrapporten fra BDO maksimum point i alle temaer.

Se tilsynsrapporten. 

Bruger- og pårørendeundersøgelser

En del af udviklingsarbejdet hos CSV Randers er at spørge eleverne og deres pårørende, hvordan de oplever vores uddannelses­tilbud.

Senest har Rambøll på vegne af Randers Kommune gennemført tilfredshedsundersøgelser blandt vores elever og pårørende til elever. Undersøgelserne er tilrettelagt og gennemført i efteråret og vinteren 2019.

Se resultaterne af tilfredshedsundersøgelserne:

Med udgangspunkt i resultaterne af tilfredshedsundersøgelserne arbejder ledelsen og medarbejderne løbende på skolens fortsatte kvalitetsudviklingsarbejde.

Udbytte af STU

Formålet med STU er, at du som elev opnår kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Desuden har vi som mål, at alle elever ved afslutning af STU er afklaret i forhold til fremtidig beskæftigelse, uddannelse eller andet tilbud.

På CSV Randers måler vi derfor både udbytte i forhold til beskæftigelse og uddannelse, men også i forhold til livskvalitet, hvor elevernes selvstændighed samt sociale, personlige og faglige kompetencer er i fokus.

Overgang til job, uddannelse eller anden indsats

I et samarbejde mellem dig som elev, dine pårørende, kontaktlærer, jobcenteret og myndigheder afdækker vi i løbet af 3. år på CSV Randers dit næste skridt. Målet er, at vi i samarbejdet sikrer dig den bedst mulige overgang fra STU og videre i uddannelse, job eller andet tilbud.

Hos CSV Randers har vi solid erfaring med gode overgangsforløb og kan dokumentere gode resultater for vores elevers videre vej.

Sagt om CSV Randers