Dokumentation

Du skal have det maksimale ud af dit STU-forløb. Derfor følger og dokumenterer vi løbende din udvikling.

Hvad er dine styrker? Hvilke udviklingspotentialer har du? Hvad virker for dig i bestemte situationer og sammenhænge?

Gennem dine tre STU-år hos CSV Randers udforsker og udvikler vi i fællesskab dine personlige, sociale og faglige kompetencer. Udviklingen følger og dokumenterer vi løbende.

Sådan følger og understøtter vi din udvikling

Vi understøtter og dokumenterer din personlige, sociale og faglige udvikling ved hjælp af tre redskaber:

 • Afklaringsrapport
  Du indleder dit første skoleår med et 12 ugers afklaringsforløb, hvor undervisningen er tilrettelagt med henblik på at afdække dine kompetencer og/eller funktionsniveau i forhold til en række temaer. Afklaringsrapporten giver et billede af dine styrker og udviklingspotentialer. I STU Aktiv udarbejder vi en ny afklaringsrapport hvert skoleår.

 • Personlige, sociale og faglige mål
  Med afsæt i afklaringsrapporten og i tæt dialog med dig opstiller vi personlige, sociale og faglige mål, som understøtter udviklingen af dine kompetencer. I takt med, at du udvikler dig og opnår målene, sætter vi i fællesskab dine nye mål.

 • Kompetencepapir
  Ved afslutningen af din uddannelse modtager du et kompetencepapir. Kompetencepapiret beskriver STU'ens indhold og de personlige, sociale og faglige kompetencer, som du har opnået under din uddannelse hos CSV Randers. Vi sikrer, at dit kompetencepapir er fyldestgørende, når vi gennem dine tre år på CSV Randers løbende noterer, hvilke kompetencer du har opnået.

Formålet med opfølgning og dokumentation

Formålet med vores løbende opfølgning og dokumentation er, at du ved afslutningen af din tre-årige uddannelse har fået:

 • det maksimale ud af dit STU-forløb.
 • synliggjort dine muligheder fremadrettet.
 • afklaring – både i forhold til fremtidig bosituation, fritidsliv, aktivitetstilbud og eventuelt uddannelse og beskæftigelse.

Samtidig bliver det med løbende opfølgning og dokumentation i højere grad muligt at sammensætte en individuelt tilpasset uddannelse, der matcher dig og dine behov, ønsker og drømme.

Desuden sætter redskaberne konstant fokus på, hvordan vi på CSV Randers kan optimere undervisningen og vores pædagogiske praksis.