STU Aktiv

STU Aktiv er tilrettelagt for unge, der har brug for en struktureret og forudsigelig dag.

STU Aktiv hos CSV Randers henvender sig til unge, der har behov for støtte – for eksempel vejledning om socialt samvær samt fysisk støtte i forbindelse med spisning og personlig pleje.

Faste, rutinerede undervisere tilrettelægger undervisningen individuelt efter elevens nærmeste udviklingszone, som er vurderet med afsæt i en indledende afklaringsperiode. Undervisningen veksler mellem hold og individuel undervisning, og det er derfor en forudsætning, at den enkelte elev mestrer at være sammen med andre.

I STU Aktiv-afdelingen på CSV Randers går omkring 15 af skolens elever – unge mennesker i alderen 16-25 år, der har behov for støtte og vejledning.

Sådan er STU Aktiv opbygget

Alle elever  STU Aktiv bliver tilknyttet et mindre hold. Holdet er sammensat, så eleverne matcher hinanden bedst muligt. Her får hver elev sin egen arbejdsplads med opgaver, der er individuelt tilrettelagt. Desuden deltager eleverne fra STU Aktiv i aktiviteter og undervisning på tværs af hold.

Al undervisning og aktiviteter  STU Aktiv er tilrettelagt med elevernes trivsel i fokus. Derfor regulerer vi dagligt den planlagte undervisning, så vi altid tager mest muligt hensyn til elevernes aktuelle ressourcer og behov.

I løbet af en skoledag er der perioder, hvor eleverne arbejder selvstændigt med konkrete opgaver og holder planlagte pauser. Det skaber rum for, at eleverne  STU Aktiv kan vedligeholde og udvikle deres færdigheder.