Fag

STU Aktiv er baseret på praktisk orienteret undervisning.

Undervisningen i STU Aktiv er praktisk orienteret. Hensigten er at afklare og udvikle elevens interesser og færdigheder med henblik på fremtidig beskæftigelse.

I STU Aktiv er undervisningen fortrinsvis opbygget som temaundervisning. Nogle elever har mulighed for at deltage på linjefag med elever fra STU Job.

Temaundervisningen kan for eksempel tage udgangspunkt i:

 • Årstiderne
 • Vind og vand
 • Sanser
 • Musik
 • Bevægelse
 • Nørderi
 • Traditioner

Undervisningen er individuelt tilrettelagt, og vi afvikler på mindre hold i det omfang, det er muligt.

Eksempler på temaundervisning

Køkken

I perioder er der som elev STU Aktiv mulighed for at få undervisning i køkkenet. Her har vi fokus på blandt andet:

 • Samtaler om sund mad
 • ADL-opgaver (Almindelig Daglig Livsførelse) – for eksempel fylde og tømme en opvaskemaskine, feje, dække bord, tørre bord af m.m.
 • Lav din egen madpakke
 • Sansekøkken – dufter og smager på forskellige madvarer
 • Enkle bage og madopskrifter

Værksted

I skolens værksted har eleverne STU Aktiv adgang til forskellige typer værktøjer og materialer. Undervisningen bygges op efter elevernes behov – for eksempel holdundervisning med en lille gruppe elever eller individuelt tilrettelagt forløb.

Elever og undervisere finder i fællesskab ud af, hvad arbejdet på værkstedet skal indeholde. Der er ingen krav om bestemte færdigheder for at deltage i temaundervisning – alle elever kan deltage på deres egen måde.

Kunst og krea

I 'Kunst og krea' har vi fokus på læring via kreativitet. For eksempel arbejder vi med:

 • at tegne mønstre på store ark – finmotorik, farvelære, modtage en arbejdsopgave, udføre en opgave, færdiggøre en opgave og fastholde interesse.
 • at farvelægge tegninger – koncentration, farvelære, interesse og udføre en opgave.
 • at klippe – motorik, modtage guidning, interesse.
 • at male med akvarel farver og pensel – motorik, modtage guidning, interesse og farvelære.

I 'Kunst og krea' lærer eleverne at være optaget af noget og bruge sanserne til at lære og forstå. Desuden træner eleverne vedholdenhed, opfindsomhed, at føre idéer ud i virkeligheden og lære af fejl.

Bevægelse

Eleverne i  STU Aktiv deltager i forskellige former for bevægelse. Vi prøver kræfter med forskellige idrætsgrene, boldspil og aktiviteter herunder også gang- og balancetræning.

CSV Randers har egen gymnastiksal, udendørs multibane og fodboldbane. Derudover benytter vi Langvang Atletikstadion og nærområdet til løbe- og gåture.

Svømning

Svømmeundervisning foregår i Blicherskolens svømmehal i Spentrup.

Til svømning arbejder vi for eksempel med:

 • Vandtilvænning
 • Svømmeteknikker
 • Motionssvømning
 • Udspring

Der er et begrænset antal pladser til svømning.

Musik/rytmik

I perioder er det muligt at deltage i 'Musik/rytmik'. I musiklokalet synger og spiller et større hold af elever sammen. Vi synger og spiller sange, hvor alle elever kan være med.

Musikterapi tilbydes enkelte elever, der vil kunne profitere af dette tilbud.

Pige- og drengeklub

I drenge- og pigeklub laver vi aktiviteter, der tager udgangspunkt i elevernes interesser og ønsker. Vi har fokus på det sociale samvær, at kunne deltage samt at kunne sige til og fra.

For pigerne kan det være:

 • at kigge i blade
 • wellness
 • se pigefilm
 • snakke om pigeting

For drengene kan det være:

 • seje biler
 • se racerløb
 • spille bilkort
 • se ekstremsport