Kommunikation

I STU Aktiv vægter vi, at eleverne kan udtrykke egne behov og ønsker højt.

I STU Aktiv arbejder vi målrettet med brugen af alternative og supplerende kommunikationsformer (ASK), så eleverne får de bedst mulige forudsætning for at udtrykke egne behov og ønsker højt.

ASK er en fælles betegnelse for forskellige måder at kommunikere og forstå hinanden på. Ved hjælp af ASK bliver elevens mulighed for at kommunikere hensigtsmæssigt med omverdenen øget.

Hvilke og hvor meget eleverne i STU Aktiv benytter hjælpemidler er individuelt. Benytter eleven allerede alternativ og supplerende kommunikation ved opstarten i STU Aktiv, tager CSV Randers udgangspunkt i de allerede eksisterende værktøjer.

Hos CSV Randers arbejder vi blandt andet med:

  • Tegn Til Tale
  • konkreter
  • billeder
  • verbalt/nonverbalt sprog
  • visuelle støttesystemer
  • IKT-hjælpemidler

Pragmatisk profil

Alle elever i STU Aktiv får lavet en pragmatisk profil på 1. skoleår og 3. skoleår. Profilen giver et billede af elevens kommunikative funktioner, hvordan eleven responderer på kommunikation samt hvordan eleven interagerer med andre.

Kommunikationspas

I løbet af elevens STU udarbejder CSV Randers et kommunikationspas til de elever, der har behov for et. Det kan for eksempel være til elever, der har brug for, at omverdenen møder dem på en bestemt måde eller, at omverden reagerer på bestemte måder ud fra lyde og tegn.

Talking Mats

Talking Mats er en struktureret interview- og samtalemetode, som kan understøtte kommunikationen i samtaler. STU Aktiv bruger vi blandt andet Talking Mats, så eleverne kan udtrykke egne ønsker om aktiviteter, valg og synspunkter.

PODD bøger (Pragmatisk Organiseret Dynamisk Display)

Pood er individuelle tilpassede kommunikationsbøger. Opsætning af bogen understøtter den sproglige udvikling og giver mulighed for at opbygge sætninger.   STU Aktiv udarbejder vi bøgerne i samarbejde med eleven og ud fra elevens ønsker om kommunikationsemner.

Tegn Til Tale (TTT)

TTT er en forenklet tegnsprogsform, der bruges som et supplement til det verbale sprog.

STU Aktiv benytter CSV Randers TTT til de elever, der profiterer af det. Det er individuelt, hvordan vi arbejder med tegnene. Det kan for eksempel være gennem ”go talk now”, billeder samt forskellige lærings- og underholdningsspil på tablets. Der er fokus på at vedligeholde allerede kendte tegn samt udvide ordforrådet med nye tegn.

Kommunikationsbøger på tablet

STU Aktiv benytter vi som udgangspunkt "go talk now" og "talk tablet" som individuelle støttesystemer på tablet. Systemerne er sat op efter den enkelte elevs behov og udviklingspotentiale. Kommunikationsbøgerne er en aktiv del af elevens hverdag, og vi bruger systemerne i det omfang, det giver mening for eleven i løbet af dagen

Billeder og symboler

For at skabe en overskuelig og struktureret hverdag for eleverne benytter vi i STU Aktiv billeder og symboler. Hver elev har derfor et individuelt skema over dagen, hvor opbygningen og udseendet er tilpasset den enkelte elev.