Undervisning

I STU Aktiv er undervisningen en målrettet og individuelt tilrettelagt indsats.

I STU Aktiv er undervisningen er karakteriseret ved en målrettet og individuelt tilrettelagt indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, potentialer, interesser og behov.

Selvhjulpenhed og praksislæring som omdrejningspunkt

Undervisning STU Aktiv indeholder både alment dannende og personlighedsudviklende emner. Vi træner elementære færdigheder, som styrker eleverne i at opnå en så selvstændig voksen tilværelse som muligt.

Hovedvægten i undervisningen er selvhjulpenhed og praksislæring i forhold til at anvende nye og allerede indlærte færdigheder optimalt i forhold til personlige, kommunikative, sociale og faglige kompetencer.

Undervisningen STU Aktiv er hovedsageligt kompenserende og sammensat af varierede emner og fag, der inddrages som redskaber til at nå de mål, der er opstillet i elevens uddannelsesplan.

Undervisningen i STU Aktiv lægger vægt på

  • At arbejde med relationer.
  • At udvikle elevens sociale færdigheder.
  • At understøtte og udvikle elevernes kommunikation, herunder alternativ supplerende kommunikation for elever med begrænset eller ingen talesprog (ASK).
  • At øge elevens selvstændighed.
  • At arbejde med almindelig daglig livsførelse (ADL).
  • At understøtte og arbejde med personlig hygiejne.
  • At understøtte og udvikle elevens motorik.
  • At stimulere og udvikle sanser.
  • At styrke elevens medbestemmelse og egen stemme.
  • At gøre eleven klar til voksenlivet.