Praktik

Overgangen fra STU til egnet beskæftigelse er en integreret og prioriteret del af uddannelsen.

Overgangen fra STU til egnet beskæftigelse er en integreret og prioriteret del af STU hos CSV Randers. Når vi planlægger praktik eller besøg i et kommende dagtilbud, tager vi derfor altid udgangspunkt i den enkelte elev.

I STU Aktiv foregår praktikken som udgangspunkt i et værksted for beskyttet beskæftigelse eller på et aktivitetstilbud. For nogle elever kan der være tale om praktik i virksomheder på offentlige institutioner.

Før praktik og undervejs støtter CSV Randers med det, som eleven har behov for. Herunder overleveringssamtaler, besøg på det kommende praktiksted/dagtilbud og praktikstedets/dagtilbuddets på besøg hos CSV Randers.

Praktik foregår i det sidste halve år af elevernes STU.