STU Job

STU Job er for unge, der arbejder aktivt på at tage del i samfundet og fællesskaber.

Som elev i STU Job hos CSV Randers er du selv med til at forme din STU efter de drømme og ønsker, du har for din fremtid. Sammen arbejder vi gennem tre uddannelsesår på, at du udvikler dine personlige, sociale og faglige kompetencer, så du får en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. 

I STU Job-afdelingen går omkring 30 af skolens elever, som alle gerne vil uddannes og udfordres til at forstå sig selv, hinanden og tilværelsen.

Sådan er STU Job opbygget

Undervisningen i STU Job er opdelt i stamhold, linjefag, valgfag og aktiviteter på tværs. Som elev bliver du tilknyttet ét stamhold med faste undervisere, som matcher dine individuelle behov. På linjefag, valgfag og fællesaktiviteter på skolen kommer du undervejs til at indgå i forskellige større og mindre fællesskaber.

I den faglige undervisning fokuserer vi på, at du får redskaber, som kan hjælpe dig i hverdagen – vi underviser blandt andet i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og IT.

På CSV Randers lever vi i nuet, men vi har også blikket rettet fremad. Gennem undervisning, oplevelser og fællesskab hjælper vi dig til at kunne mestre almindelig daglig livsførelse, så du bliver klar til voksenlivet.

Sammen sætter vi spot på både arbejdsliv, social- og fritidsliv samt boformer. Undervejs får du redskaber, så du bliver øvet i at tage stilling og have en mening om emner, der vedrører dit eget liv.

På CSV Randers har vi særligt fokus på fællesskaber. Derfor støtter og inspirerer vi dig til, at du møder andre unge både gennem socialt samvær på skolen og gennem fritidsaktiviteter som for eksempel sport, biografture, restaurantbesøg, fester og weekendture.

Bevægelse, motion og idræt indgår som en naturlig del af hverdagen hos CSV Randers – fordi fysisk aktivitet gør en positiv forskel, uanset om du gerne vil være bedre til matematik, dyrker eSport eller ønsker en stærkere krop.

Desuden er konkret erfaring en integreret og prioriteret del af STU Job. Derfor bliver du som elev præsenteret for både værkstedsundervisning, ekskursioner til relevante steder og praktik i rigtige virksomheder.

Forskellige praktikforløb i løbet af dine tre år  STU Job hjælper dig med at blive klogere på, hvad du kan beskæftige dig med, når dine tre år på CSV Randers er slut. I den sidste fase af din uddannelse samarbejder vi med både jobcenter og socialafdeling omkring dit næste skridt mod for eksempel fortsat uddannelse, et job eller anden form for beskæftigelse.