Praktik

Det er en prioriteret og integreret del af STU'en, at du kommer i praktik.

Hvis du skal vide, hvad du skal beskæftige dig med i fremtiden, er du nødt til at snuse til forskellige miljøer og fag. Derfor nøjes vi på CSV Randers ikke med at tale om, hvad du kan erhvervs- og uddannelsesmæssigt efter din STU. I stedet hjælper vi dig til at prøve kræfter med forskellige praktikforløb. Praktik er en prioriteret og integreret del af STU'en på CSV Randers.

Praktiksteder

Praktikken foregår fortrinsvis i virksomheder og offentlige institutioner, men du kan også blive afklaret på aktivitetscentre eller på Center for Beskæftigelse og Revalidering. Vi hjælper dig med at finde en praktikplads, som matcher dig og dine ønsker.

Praktikstøtte

Før din praktik og undervejs støtter vi dig med det, som du har behov for – lige fra hjælp til vækning og transport til tilrettelæggelse af dine arbejdsopgaver på praktikstedet.

CSV Randers tilbyder praktikstøtte i form af:

 • Hjælp til vækning og igangsætning
 • Hjælp med transport til og fra praktiksted
 • Støtte af en underviser fra skolen i opstartsperioden
 • Hjælp til at tilrette arbejdsopgaver på praktikstedet
 • Etablering af kontaktperson blandt de ansatte på praktikstedet

Desuden underviser vi dig i:

 • Kultur på arbejdspladsen
 • Personlig fremtoning
 • Personlig adfærd
 • Arbejdspladsens hierarki
 • Sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Kvalitet i arbejdet
 • Effektivitet på arbejdspladsen

Formål med praktik

I dine praktikforløb får du mulighed for at snuse til forskellige arbejdspladser og mulighed for at afprøve de faglige, praktiske og personlige ting, du har arbejdet med på skolen.

På den måde bliver du:

 • afklaret omkring hvilke brancher og arbejdsopgaver, der passer godt til dig
 • bekendt med hvordan en arbejdsplads fungerer – både praktisk og socialt
 • mere klar til at starte uddannelse eller arbejdsliv efter din STU

Alexzander om praktik

Alexzander
"Jeg er i praktik i en sportsbutik to dage om ugen. Det er jeg rigtig glad for. For eksempel pakker jeg varer ud og hænger tøj på bøjler. Jeg håber, at jeg kan fortsætte i butikken efter min praktik. Min drøm er enten at blive sælger eller ejendomsmægler, så butik og kunder passer godt til mig".