Projekt skal forbedre overgang fra STU

CSV Randers og Uddannelseshuset har fået bevilget knap 1,7 millioner kroner til projektet ’Trædesten – vejen til job efter STU’.

CSV Randers har sammen med Uddannelseshuset (UDD) under Jobcenteret i Randers Kommune fået bevilget knap 1,7 millioner kroner til projektet ’Trædesten – vejen til job efter STU’. Som et led i at bygge bro til STU-elevernes fremtidige voksenliv, og en så selvstændig en tilværelse som muligt, understøtter og forbedrer projektet overgangen til ordinær beskæftigelse eller uddannelse efter endt STU.

Projektets indsats bygger på to kerneelementer:

  1. Styrkelse af samarbejdet mellem CSV Randers og Jobcenteret. Jobsagsbehandlerne fra Jobcenteret involveres allerede fra eleven starter på STU hos CSV Randers. Til gavn for eleverne sættes der gennem uddannelsens tre år fokus på systematisk og løbende dialog og videndeling mellem CSV Randers, eleven og Jobcenteret
  2. Indlagt praktik for eleverne på alle tre STU-år med progression i forhold til længde af praktikperiode og andel af elever, som gennemfører praktik over de tre år. Her lægges fokus på elevernes ønsker og drømme samt at etablere praktik, der understøtter elevernes forudsætninger, behov og ønsker.

Målet med projektet er, at STU-eleverne udvikler deres egen arbejdsidentitet gennem afprøvning af forskellige praktikker. Samtidig er det et mål, at der ved afsluttet STU forelægger brugbar dokumentation for, at den unges udfordringer og ressourcer er bredt afklaret i forhold til videre uddannelse og beskæftigelse efter endt STU.

Projektet løber fra oktober 2019 – juli 2022 og er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet er målrettet eleverne i STU Job.