Fællesskaber

På CSV Randers prioriterer vi fællesskab, trivsel og livsglæde højt.

Sociale fællesskaber og netværk har stor betydning for trivsel, udvikling og oplevelse af at have et liv, der er værd at leve. Derfor er et godt ungdomsmiljø, sociale aktiviteter og fritidsliv en vigtig og integreret del af STU på CSV Randers.

Fokus på social trivsel 

Alle elever på skolen kommer med deres individuelle udfordringer og behov. For mange er det en udfordring at indgå i sociale fællesskaber. Hos CSV Randers ser vi både undervisning, pauser og fritid som ramme for socialt samvær, hvor vi som skole kan bidrage til at styrke og træne sociale færdigheder.

Alle elever på CSV Randers får med udgangspunkt i egne forudsætninger mulighed for at gøre sig erfaringer med deltagelse i forskellige sociale fællesskaber. På CSV Randers har vi fokus på social trivsel og fællesskaber, når vi for eksempel:

  • støtter de unge i at knytte venskaber og arrangere aftaler i fritiden.
  • mødes på tværs af afdelinger, stamhold og linjefag i skolens caféområde og hyggekroge.
  • arrangerer ture i biografen, på restaurant eller café.
  • drager afsted på CSV Randers’ årlige studietur eller kortere ekskursioner.
  • lærer steder i det lokale kultur- og fritidsliv at kende.
  • inviterer til fest, fredagscafé eller filmaftener på skolen.
  • deltager i idrætsstævner, LAN-party og besøger venskabsskoler.