Traditioner

Traditioner har en vigtig plads på CSV Randers.

Traditioner er vigtige på CSV Randers. Vi har flere faste traditioner, som vi prioriterer i løbet af året. Vores traditioner bidrager blandt andet til:

  • opbygning af fællesskabsfølelse.
  • udvikling af både skole, skolens historie og elever.
  • at eleverne oplever forskel på hverdag og "særlige dage" og får glæden ved at se frem til noget.

Alle på CSV Randers samles i caféen til velkomst, og vi tager årligt fællesbillede.

Vi hygger vi med kage og sodavand inden weekenden.

Hele skolen inviteres til fest.

Vi mødes med STU-elever fra andre skoler.

Nogle af eleverne er med, når vi henter juletræ, alle hjælper med at fremstille årets julepynt – i fællesskab får vi pyntet skolen op til jul.

Vi tager hvert år i kirke i Hald og synger julesalmer.

Sidste skoledag før jul mødes hele skolen til æbleskiver og banko.

Hvert år hylder vi vores afgangselever ved en festlig dimission med musik, taler og overrækkelse af kompetencepapir fra skolen.

Vi hygger i caféen og arrangerer dyst mellem personale og elever.