Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af 2 forældre repræsentanter, repræsentanter fra Handicaprådet, personale og ledelsesrepræsentant fra CSV Randers samt repræsentanter fra Randers Kommune.

Udpeget af Handicaprådet
Elisabeth Sørensen
E-mail: valnodde@yahoo.dk

Helle Dahl Skøtt
E-mail: hds@randers.dk

Forældrerepræsentant
Hanne Laursen
E-mail: hannelaursen@outlook.dk

Repræsentanter fra Randers Kommune
Karen Lagoni
Lundagersvej 21, Stevnstrup
8870 Langå
Tlf.: 86 46 72 19 / 22 14 18 16
E-mail: karen.lagoni@randers.dk

Simon Simonsen
E-mail: sos@simonsen.mail.dk

Personalerepræsentant
Lene Fisker Sørensen
E-mail:  lene.fisker.sorensen@randers.dk

Skoleleder for CSV Randers
Poul Bloch
Tlf.: 89 15 75 77
E-mail: Poul.erik.bloch@randers.dk